Miljøscreening af bygninger – miljøsanering

PCB-, asbest-, miljø sanering og blysanering af bygninger og rør.

Allan Ploug A/S tilbyder miljøscreening af bygninger ved nedrivning eller renovering og miljøsanering. Vi tester for miljøfarlige stoffer og rådgiver om miljøsanering som asbestsanering, blysanering og PCB sanering. En miljøscreening af bygningerne og en eventuel sanering kan lokalisere eventuelle miljøfarlige stoffer. Allan Ploug tilbyder miljø sanering – PCB sanering, blysanering og asbestsanering i København, Nordsjælland og resten af landet efter alle krav.

Miljøscreening: Effektiv PCB og asbestsanering

En miljøscreening af bygninger – i form af en bly, PCB og asbestanalyse, kan afdække, om der er miljøgifte, som skal fjernes ved en miljøsanering. Og om en PCB, bly- eller asbestsanering er påkrævet. Miljøfarlige stoffer skal fjernes og bortskaffes professionelt og i henhold til gældende miljøsanering krav og lovgivning, så det sikres, at de ikke ender i naturen. Hvis man brænder materialer som asbest, PCB og skimmelsvamp, frigør man sundhedsfarlige stoffer, som ender i vores natur. De bliver optaget i fødekæden og ender på den måde i menneskekroppen.

Sikker håndtering af miljøfarlige stoffer

En miljøsanering er nødvendig, hvis der er konstateret forekomster af miljøfarlige stoffer, som er mistænkt for at forårsage alt fra let hovedpine til kræft og nedsat frugtbarhed. Det er derfor særligt vigtigt, at man forstår at fjerne dem på korrekt og forsvarlig vis med en professionel håndtering. Hos Allan Ploug A/S har vi mange års erfaring både med rådgivning, screening og fjernelse af de miljøfarlige stoffer, der kan være i gamle bygninger. Vi sørger for en sikker affaldssortering og bortskaffelse.

Vi tilbyder totalløsninger

Allan Ploug A/S har mangeårig ekspertise i korrekt fjernelse af miljøfarlige stoffer som fx asbest for store og små virksomheder i hele landet. Vi sørger for en forsvarlig fjernelse af asbest med de rette arbejdsmæssige og miljømæssige hensyn, hvor sikkerhed og høj kvalitet er i fokus. Vi kan tilbyde en totalløsning, hvor vi varetager både sanering af asbestholdige materialer, asbestrengøring af forurenede områder og bortskaffelse af miljøaffaldet.

Professionel rådgivning ved miljøsanering

Ønsker du at høre mere om bygningsundersøgelse og miljøsanering? Kontakt os på telefon +45 36 45 36 36 eller udfyld kontaktformularen for en miljøscreening pris eller asbestsanering pris i København eller Nordsjælland og for at høre mere.

Kontakt os for råd og vejledning eller et tilbud

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Stor erfaring med at fjerne miljøfarlige stoffer

Miljøsanering handler om at fjerne sundheds- og miljøfarlige stoffer på den mest hensigtsmæssige måde. Allan Ploug A/S startede i 1987 med asbestsanering, hvor vi effektivt og sikkert fjernede asbest i bl.a. isolering. Siden da har udvidet vores ekspertise til også at gælde for miljø sanering af skimmelsvamp, PCB og miljøfarlige stoffer som cadmium, krom, kobber, nikkel, zink, bly, kviksølv m.fl.

Ekspertise i miljøsanering

Vi er specialiserede inden for identificering, sanering og bortskaffelse af de giftige stoffer. Med det rette mandskab og påkrævet udstyr sikrer vi, at miljøfarligt materiale ender det rigtige sted på det rette tidspunkt. Vi gennemgår bygningen, udtager prøver og kortlægger hvor og i hvilke bygningsmaterialer, der findes sundheds- og miljøfarlige stoffer.

Hvis din bygning skal rives ned, og du har behov for professionel sanering og håndtering, står vi altid til rådighed. Kontakt os gerne for yderligere miljøsanering pris og info.

Professionel miljøscreening af bygninger

Miljøscreening og registrering

Hos Allan Ploug A/S har vi stor viden og ekspertise om miljøfarlige stoffer, og kan således rådgive i alle aspekter inden for dette område. Derudover kan vi også foretage screeninger og registrering af asbest, PCB, tungmetallerne cadmium, krom, kobber, nikkel, zink, bly, kviksølv m.fl.

Asbestscreening: Vi tilbyder en gennemgang af bygning, byggeplads, område eller lignende for asbestholdige materialer. Vi har stort kendskab til, hvilke materialer der kan forekomme asbest i, hvorfor vi nemmere kan udtage relevante prøver, de steder, hvor der kan være tvivl om materialet. Alle prøver sendes til et uafhængigt og anerkendt institut, for at verificere eventuelt asbestindhold.

Asbestregistrering: Ved ombygning og nedrivning er det lovpligtigt, at bygherren registrerer asbest. Steder, hvor der findes asbestholdige plader, rørisolering og hvor mennesker færdes, er det en god ide at udarbejde en egentlig asbestrapport.

Allan Ploug A/S udarbejder rapporter både for bygherre direkte og for rådgivere. Vi kan afgive fast pris på en asbestregistrering og kan samtidig udarbejde arbejdsplan og budget, hvis dette ønskes.

PCB screening: Vi tilbyder en gennemgang af bygning, byggeplads, område eller lignende for PCB holdige materialer. Vi har stort kendskab til, hvilke materialer der kan forekomme PCB i, hvorfor vi nemmere kan udtage relevante prøver, de steder hvor der kan være tvivl om materialet. Alle prøver sendes til et uafhængigt og anerkendt institut for at verificere eventuelt PCB indhold.

Miljøsanering krav - sanering af erhverv

PCB registrering: Ved ombygning og nedrivning er det lovpligtigt, at bygherre registrer PCB. Steder, hvor der findes PCB holdige fuger, hvor PCB er trængt ud i betonen og hvor mennesker færdes, anbefales det at udarbejde en egentlig PCB rapport.

Allan Ploug A/S udarbejder rapporter for bygherre direkte og for rådgivere. Vi kan afgive fast pris på en PCB registrering, og kan samtidig udarbejde arbejdsplan og budget for en efterfølgende sanering, hvis dette ønskes.

Screening af svampeangreb: Vi tilbyder en gennemgang af bygning, byggeplads, bolig eller lignende for svampeangreb, herunder skimmelsvamp, hussvamp, gul tømmersvamp, hvid tømmersvamp, blåsplitsvamp samt andre skadevoldende organismer. Vi har stort kendskab til, hvilke materialer der kan forekomme skimmelsvamp i, hvorfor vi nemmere kan udtage relevante prøver, hvor der kan være tvivl.

Alle prøver sendes til et uafhængigt og anerkendt institut for at verificere, hvilken svampeart bygningen er angrebet af.

Registrering af svampeangreb: Allan Ploug A/S udarbejder mange rapporter i forbindelse med registreringsopgaver i renoveringsprojekter. Vi kan afgive fast pris på en registrering for svampeangreb, herunder skimmelsvamp, hussvamp, gul tømmersvamp, hvid tømmersvamp, blåsplitsvamp samt andre skadevoldende organismer. Vi kan samtidig også indgå samarbejder med bygherrerådgivere, arkitekter og ingeniører for udarbejdelse af arbejdsbeskrivelser, arbejdsmiljøplaner, arbejdstidsplan og budgetter, hvis dette ønskes.

Miljøscreening og miljøsanering

Få en ekspert som samarbejdspartner

Effektiv sanering kræver grundighed, ekspertise og ikke mindst det rette værktøj til den specifikke opgave. Efterhånden som flere og flere materialer bliver mistænkt for sundhedsskadelige egenskaber, er det afgørende, at man holder sig opdateret med den rette viden og kompetencer. Vores ekspertise i miljøscreening gør os til et godt valg for dem, der vil have en seriøs samarbejdspartner

Vi kan varetage opgaven fra A til Z

Vi kan håndtere alle dele af processen ved miljøsanering. Idet vi tilbyder totalløsninger, står vi gerne for alt:

  • Myndighedsbehandling og godkendelse
  • Fjernelse af det sidste affald
  • Grundig slutrengøring

Godkendt til miljøfarligt affald

Vi udfører alle opgaver i overensstemmelse med gældende retningslinjer og lovgivning, ligesom vi er godkendt til transport af miljøfarligt affald. Med andre ord sørger vi for, at bortskaffelsen af de miljøfarlige materialer bliver udført med ekstraordinært fokus på sikkerhed, kvalitet og effektivitet.

Både nedrivning og sanering

Hos Allan Ploug A/S står vi klar til at hjælpe med stort set alle former for professionel bygningssanering. Vi er ikke alene godkendt til at bortskaffe miljøfarligt affald, men også til nedrivning af bygninger. Der er ofte en stor økonomisk fordel i at have nedrivningen og saneringen udført af samme virksomhed – og netop her, er vi et godt valg.

Få et tilbud på en totalløsning

Vi kommer gerne ud for at analysere bygningen og klarlægge, hvor og i hvor store mængder de miljøfarlige stoffer findes. Derefter giver vi et uforpligtende tilbud på en totalløsning, hvor vi varetager alle aspekter af projektet. Hvis du har behov for en professionel og effektiv samarbejdspartner og en miljøscreening efter alle krav, er du derfor mere end velkommen til at kontakte os.

Kontakt os på telefon +45 36 45 36 36 eller udfyld kontaktformularen for at høre mere om mulighederne for miljøsanering m.m.

Sidebar
+45 36 45 36 36 allan@aploug.dk Tag kontakt