Allan Ploug – CSR og social ansvarlighed

CSR

At være en moderne virksomhed forpligter os til at tage ansvar for den verden, vi befinder os i. Derfor vægter vi hos Allan Ploug vores samfundsmæssige forpligtelser højt. Det gjorde vi i går, det gør vi i dag – og i høj grad også i fremtiden.

Vores CSR-politik tager udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål.

Her kan især fremhæves:

  • Mål nummer 5, ligestilling mellem kønnene, hvor vi bl.a. har fokus på at fremme kvindelige rollemodeller blandt vores håndværkere og projekt-, bygge- og entrepriseledere. Sammen går vi forrest for at trække flere kvinder til de ellers traditionelle ’mandefag’.
  • Mål nummer 7, bæredygtig energi. Vores arbejde er en forudsætning for at den bæredygtige energi når frem. En del af vores arbejde består i at lave beregninger af og rådgivning om energibesparende tiltag. Det gør virksomhederne grønnere og mere bæredygtige.
  • Mål nummer 8, anstændige job og økonomisk vækst. Vores medarbejdere er ansat efter gældende overenskomster. Vi har fokus på et godt arbejdsmiljø i virksomheden, og medarbejderne inddrages løbende i udviklingen af dette.
  • Mål nummer 11, bæredygtige byer og lokalsamfund. Her bidrager vi ved, at vi er med til at sikre, at opgaverne i byggebranchen bliver håndteret miljømæssigt korrekt. Bl.a. laver vi miljøsanering af miljøfarlige stoffer. Vi afrenser og bortskaffer efter gældende lovgivning og iht. vejledninger fra Arbejdstilsynet og Nedbrydningssektionen i Dansk Byggeri.
  • Mål nummer 17, partnerskaber for handling, hvor vi deltager i branchens organisationer for at bidrage med vores ekspertise. Vi sidder med i bestyrelsen for Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening under DI, og vi er med i Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen, der bl.a. fremmer den mest hensigtsmæssige og miljømæssigt forsvarlige håndtering af affald og restprodukter.

Social ansvarlighed: Alle fortjener en plads

Socialt ansvar gælder i høj grad også det nære og de mennesker, der omgiver os. Vores hjerte banker for de udsatte, tabte og nye danskere.

Vi mener, at alle fortjener en chance – eller en chance til – for at finde en plads på det danske arbejdsmarked. Derfor har vi i flere år haft samarbejder med kommuner, staten og private aktører om at tilbyde arbejdsprøvning til mennesker, der af den ene eller anden årsag er faldet igennem samfundet.

Vi har haft succes med at fastholde en del af de mennesker, vi har haft igennem arbejdsprøvningsforløb, og andre har fået afdækket deres arbejdsevne, hvilket de har kunnet bruge i deres videre forløb.

Kontakt os for råd og vejledning eller et tilbud

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Sidebar
+45 36 45 36 36 allan@aploug.dk Tag kontakt