Specialister i HVAC anlæg – med fra projektering til udførelse

HVAC

Heating, Ventilation, Aircondition and Control er en fællesbetegnelse for, hvad HVAC dækker over. Generelt skal et bygningsværk klimastyres og individuelt projekteres og tilpasses en bygning efter de behov, et HVAC anlæg kræver i forhold til gældende lovgivning. Allan Ploug A/S er specialister i at isolere HVAC anlæg, så de overholder gældende normer og regulativer, herunder DS 452 og dennes bibliografi.

Installationstyper inden for HVAC anlæg kan være af forskellige art, som desuden kan være i kombination med hinanden. Derfor er det vigtigt at have kendskab til disse installationstyper, så man kan garantere kvaliteten – primært i udførelsen, men også i rådgivningsmæssig sammenhæng, når et HVAC anlæg skal projekteres.

Allan Ploug A/S udfører HVAC anlæg og vores kompetente medarbejdere deltager gerne i projekterings- og planlægningsmøder for at sikre, at projektet kommer godt fra start.

Kontakt os for råd og vejledning eller et tilbud

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Vigtigt at kende de forskellige typer

For at kunne tilpasse de enkelte isoleringstyper til et HVAC anlæg, skal man have et godt kendskab til de forskellige HVAC anlægstyper, hvor teknisk isolering kræves.

De typiske HVAC anlæg er følgende:

 • Varmeanlæg
 • Ventilationsanlæg
 • Køleanlæg

Varme-/køleanlæg er som regel installationer, som sikrer og styrer et bygningsværks opvarmning og køling.

Varmeanlæg kan fx være et vandbårent anlæg, som fordeler vandet ud til varmegivere som radiatorerne, gulvvarmen mv. Varmekilderne kan være af forskellig art, hvor varmeanlægget kan varmes op på forskellige vis, heriblandt:

 • Centralvarme
  • Fjernvarme
  • Naturgas
  • Olie
  • Biomassekedler
 • Ventilationsanlæg
 • Køleanlæg
  • Luft til luft anlæg
  • Luft til jord anlæg
  • Jordvarme
  • Solvarme

Køleanlæg består af installationer, som kan køle et bygningsværk ned. Køleenergien opvækkes oftest af en kølekompressor. Der findes også anlæg, der henter energien ud af havvand eller grundvand. Her undgås brug af kompressorer, der bruger meget energi. Det nedkølede medie (vand-, brine- eller glykolopløsninger) distribueres til forbrugspunkter via et rørsystem. Fordelingen af køl i bygningen kan foregå ved nedkøling af luft via:

 • Centraltkøling
 • Luftkøling
 • Kølestråling (kølebafler)

For at et varme-/køleanlæg sikrer et bygningsværks behov, kan Allan Ploug A/S med vores ekspertise og kompetente medarbejdere bistå med rådgivning og udførelse i forhold til gældende krav, herunder DS 469 Varme- og køleanlæg i bygninger og dennes bibliografi. Vi kan således sikre, at anlægget overholder isoleringskravende.

Ventilationsanlæg består af kanalinstallationer, som flytter luften rundt i bygningen og samtidig sikre, der sker et luftskifte mellem luften inde i en bygning og ude luften.

Luften kan varmes op eller blive kølet ned, så den enkelte bygnings klimabehov bliver dækket og den gældende lovgivning BR18 og ds 447 Ventilation i bygninger – Mekaniske naturlige og hybride ventilationssystemer efterleves. Derudover kender vi til DS428 og kan være behjælpelige med tekniske løsninger som overholder denne.

Vi er specialister i HVAC anlæg

Ventilationsanlæg kan være af mange typer, men hos Allan Ploug A/S er vi specialister inden for isolering af og bistår gerne med at projektere og udføre nødvendige isoleringsopgaver, hvor DS 452 og DS 428 efterleves. Vi sikrer med vores erfaring og ekspertise, at bygningen kan tages i brug efter overlevering til bygherren. Hvis du vil vide mere, har et konkret projekt eller har spørgsmål, er du altid mere end velkommen til at kontakte os.

Sidebar
+45 36 45 36 36 allan@aploug.dk Tag kontakt

This site is registered on wpml.org as a development site.